კალენდარი

ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს თბილისის ციფრული ცენტრი | 2016-11-18 10h00 - 17:00

ვისწავლოთ და ვასწავლოთ TV5Monde-ით

ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო უმაღლესი სასწავლებლებისა და სკოლების ფრანგული ენის პედაგოგებს სთავაზობს 3 დღიან ტრენინგს, რომელსაც ჩაატარებს კლაუდია ვიშანი, TV5MONDE-ის ტრენერი და ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს წარმომადგენელი. 
თარიღი:18-20 ნოემბერი 2016


დაწვრილებითი ინფორმაცია და რეგისტრაცია: