კალენდარი

ტესტი Score IAE-Message - რეგისტრაცია

გსურთ ისწავლოთ MBA, მენეჯმენტის საბაკალავრო, სამაგისტრო ან სადოქტორო  პროგრამაზე საფრანგეთში?


მაშინ IAE (საუნივერსიტეტო მენეჯმენტის სკოლა) თქვენთვისაა!  საშუალება გაქვთ აირჩიოთ თქვენთვის საინტერესო პროგრამა 32 მენეჯმენტის სკოლაში მხოლოდ ერთი გამოცდით. 

კანდიდატი, რომელიც  გაივლის სპეციალურ ტესტს «Score IAE-Message» შეძლებს ერთდროულად გააკეთოს განაცხადი სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში და პროგრამაზე.

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი გთავაზობთ საგამოცდო სესიების ადგილზევე ორგანიზებას.

2021 წლის სესიები გაიმართება შემდეგი განრიგის მიხედვით:

სესია Nº1:
 
2021 წლის 
მარტი, 15:00-18:00 (თბილისის დროით)
 

ონლაინ რეგისტრაცია 2021 წლის 9 თებერვლიდან 23 თებერვლის ჩათვლით: 
http://www.iae-message.fr/inc/details_centre.php?id=TBI01
შედეგები: 2021 წლის 23 მარტიდან 

სესია Nº2:
 
2021 წლის 6 აპრილი
, 14:00-17:00 (თბილისის დროით)
 

ონლაინ რეგისტრაცია 2021 წლის 3 მარტიდან 19 მარტის ჩათვლით: 
http://www.iae-message.fr/inc/details_centre.php?id=TBI01

შედეგები: 2021 წლის 20 აპრილიდან 


რა არის  
IAE ?

IAE  არის მენეჯმენტის საუნივერსიტეტო  სკოლა, რომელიც მოიცავს 32 სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებას და 49 500 სტუდენტს, 30 საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამას.

დამატებითი ინფორმაცია:http://www.iae-message.fr/?lang=fr