კალენდარი

სწავლა საფრანგეთში დაფინანსებით

 

გსურთ მოიპოვოთ დაფინანსება საფრანგეთში სამაგისტრო, სადოქტორო ან სახელოვნებო მიმართულებით სასწავლებლად?

იხილეთ განათლების საერთაშორისო ცენტრის მიმდინარე საერთაშორისო სამაგისტრო, სადოქტრო და სახელოვნებო სასტიპენდიო პროგრამები.

განაცხადების მიღება დაწყებულია და გრძელდება 2018 წლის 25 მაისის ჩათვლით.
იხილეთ ვებგვერდი:http://www.iec.gov.ge/4294