კალენდარი

სტიპენდიები ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო ცენტრის პროგრამებზე სწავლის გასაგრძელებლად

ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო ცენტრი (CUF) გთავზობთ ფრანგულენოვან სამაგისტრო პროგრამას საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით შემდეგ მოდულებზე დარეგისტრირების შესაძლებლობით: "ევროპისმცოდნეობა", რომელიც საფრანგეთის უნივერსიტეტის, ლილის სიანს პოსთან ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამაა (ერთადერთი ამ ტიპის პროგრამა ჩვენს გეოგრაფიულ ზონაში) და "ევროპა-აფრიკის განვითარების კვლევები", რომელიც ხორციელდება ალექსანდრიაში მდებარე სენგორის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით.

უნგრეთის მთავრობა ორმხრივი შეთანხმების ფარგლებში გამოყოფს "სტიპენდიუმ ჰუნგარიკუმის" (Stipendium Hungaricum) სტიპენდიებს სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეებისათვის; სტიპენდია ითვალისწინებს სწავლის გადასახადის, სამედიცინო დაზღვევის, საცხოვრებლის ხარჯების ანაზღაურებასა და ყოველთვიურ სტიპენდიას.

სტიპენდიაზე განაცხადის გაკეთების ბოლო ვადაა 5 მარტი

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით ბატონ ლორენ მორენოს ელ-ფოსტის მისამართზე:  l.moreno@inst-france.hu
აგრეთვე, ეწვიეთ პროგრამის ვეგვერდს.