კალენდარი

გრ. რობაქიძის უნივერსიტეტი | 2017-06-19 15h

Signature de l'accord entre l'Universitaire Paris Sorbonne Abou Dhabi et l'Université G. Robakidzé

2017 წლის 19 ივნისს, 17 საათზე, პარი სორბონ აბუ დაბის უნივერსიტეტმა (PSUAD) და გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტმა ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის შეთანხმებას, რომელიც გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში ფრანგული ენის პროგრამასა და ამასთან ფრანგული საუნივერსიტეტო სწავლების მეთოდების დანერგვას ჩაუყრის საფუძველს.

ცერემონიას დაესწრო საფრანგეთის ელჩი საქართველოში, ბატონი პასკალ მენიე, უნივერსიტეტ პარი სორბონ აბუ-დაბის რექტორი, ბატონი ერიკ ფუაში და უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, ქალბატონი ფატიმა ალ-შამსი.


 

ბ-ნი მამუკა თავხელიძე, გრ.რობაქიძის უნივერსიტეტის რექტორი და ბ-ნი ერიკ ფუაში, პარი სორბონ აბუ დაბის უნივერსიტეტის რექტორი, შეთანხმების ხელმოწერბ-ნი მამუკა თავხელიძე და ბ-ნი ერიკ ფუაში


ბ-ნი ჟან-ივ ლავუარი, ქ-ნი ფატიმა ალ-შამსი, მ.ა. ბ-ნი პასკალ მენიე, ბ-ნი მამუკა თავხელიძე, ბ-ნი ერიკ ფუაში, ბ-ნი ტერი ბიურტე