კალენდარი

.საზაფხულო კურსი ზრდასრულებისთვის

 

კურსის დონე élémentaire 1

კურსის დასაწყისი - 18 ივნისი

ხანგრძლივობა - 50სთ

 

დილის საათებში

 

შემოთავაზება 1 : კვირაში 8 სთ (4x2სთ)

 

შემოთავაზება 2 : კვირაში 10 სთ (5x2სთ)

 

შემოთავაზება 3 : კვირაში 12სთ (4x3სთ)

 

ტარიფი : 280 ლარი

 

საღამოს საათებში

 

შემოთავაზება 1 : კვირაში 8სთ (4x2სთ)

 

შემოთავაზება 2 : კვირაში 10 სთ (5x2სთ)

 

ტარიფი : 370 ლარი

თემატური მინი-სახელოსნოები ზრდასრულებისთვის

 

სახელოსნოების დასაწყისი - 18 ივნისი

4სთ / კვირასი (2x2სთ)

ხანგრძლივობა - 12 სთ

ტარიფი: 100 ლარი

 

შემოთავაზება 1 : წერითი სახელოსნო

 A2 დონიდან

ავთენტურ მასალებზე დაყრდნობით როგორიცაა: სტატიები, ამონარიდები ლიტერატურული ტექსტებიდან, პოემები... გააძლიერეთ თქვენი გრამატიკული ცოდნა და ლექსიკური მარაგი ვარჯიშით წერასა და წაკითხულის გაგებაში.

 

შემოთავაზება 2 : ზეპირმეტყველების სახელოსნო

A2 დონიდან

ავთენტურ აუდიო და ვიდეო მასალებზე დაყრდნობით, როგორიცაა: ვიდეოები, რადიოჩანაწერები, სიმღერები...  გააძლიერეთ თქვენი გრამატიკული ცოდნა, ლექსიკური მარაგი და გამოთქმა ვარჯიშით ზეპირმეტყველებასა და მოსმენნილის გაგებაში.