კალენდარი

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი | 2016-07-04 10h30

საზაფხულო კურსები მოზარდებისთვის

 2 კვირიანი კურსები ივნისსა და ივლისში მხოლოდ 80 ლარად.
2 საათიანი გაკვეთილები კვირაში 3-ჯერ.პერიოდი :

  • 4-დან 16 ივლისამდე;
  • 18-დან 29 ივლისამდე.

 

 ორი შესაძლებლობა :

-  ინიციაცია სრულიად დამწყებთათვის :

  • ენის საფუძვლების გასაცნობად;
  • საკუთარი თავის წარსადგენად;
  • კულტურის აღმოსაჩენად;
  • ფრანგული ენის დასაფასებლად;
  • ახალი სასწავლო წლისთვის მოსამზადებლად.

 

-  გასართობი მეთოდებით გრამატიკისა და ორთოგრაფიის გამეორება
(მაგიდის თამაშები, სიმღერები და აქტივობები ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით)