კალენდარი

სასწავლო სტიპენდია თეოლოგიური სწავლებისათვის

სასწავლო სტიპენდია თეოლოგიური სწავლებისათვის - სასტიპენდიო პროგრამა ეხება როგორც მომავალ რელიგიურ მსახურებს, რომლებიც მოვალეობებს ასრულებენ რელიგიური ინსტიტუტების ფარგლებში, ასევე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა შემსწავლელ სტუდენტებს, რომელთა სასწავლო პროექტიც უშუალოდ დაკავშირებულია რელიგიურ მეცნიერებებთან.

პრესტიჟული პროგრამა გასცემს სასწავლო სტიპენდიებს შესაბამის სფეროებში (ისტორია, ფილოსოფია, თეოლოგია და ა.შ.), ძირითადად სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურებზე, ბაკალავრი კანდიდატების დაფინანსება კი დამოკიდებულია განაცხადის ხარისხზე.

პროგრამა ეხება ნებისმიერი რელიგიური კონფესიის წარმომადგენელს, გამონაკლისის გარეშე.


იხილეთ დეტალური ინფორმაცია:

https://institutfrancais.ge/fr/about-us/events/bourses-pour-ltude-des-religions-2020/