კალენდარი

სასკოლო დახმარების პროგრამა კავკასიის ფრანგულ სკოლაში

2017-2018 სასწავლო წლისათვის კავკასიის ფრანგული სკოლა აწესებს სასკოლო დახმარებას საქართველოს მოქალაქე ერთი მოსწავლისათვის.    

ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში კავკასიის ფრანგული სკოლა მე-6 კლასში გადამსვლელ 1 მოსწავლეს სკოლის დასრულებამდე მიანიჭებს 30-დან 70%-მდე შეღავათს სწავლის ქირაზე (მშობლების შემოსავლებიდან გამომდინარე).

ჭავჭავაძის გამზ. 76 ბ - 0162 - თბილისი
 (995 32) 29 47 72 - secretariat@efc.ge