კალენდარი

საშობაო ანიმაციური ფილმების ჩვენება

საშობაო ანიმაციური ფილმების ჩვენება ფრანგულ ენაზე საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მოსწავლეებისთვის !

21 დეკემბერს საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტში !


განრიგი: 2 სეანსი, 13:00 და 16:00 სთ-ზე.


მოდით ბევრნი!