კალენდარი

სასაუბრო კურსი

თქვენ უკვე ფლობთ ფრანგულ ენას და გსურთ გაივარჯიშოთ ზეპირმეტყველებაში ?
ჩაეწერეთ ჩვენს სასაუბრო კურსზე და ისაუბრეთ მხოლოდ ფრანგულად !

ფრანგ ექსპერტთან ერთად დროში აქტუალური მასალების დახმარებით (საგაზეთო სტატიები, ვიდეოამონარიდები, რადიოგადაცემები...),
ისაუბრეთ თანამედროვე და თქვენთვის საინტერესო თემების გარშემო მეგობრულ და კომფორტულ გარემოში.

2019 წლის 29 ნოემბრიდან !

დონე
: B2-C1
სიხშირე : კვირაში ერთხელ, ყოველი პარასკევი
დრო : 19სთ
ხანგრძლივობა : 2სთ

ღირებულება : 230 ლარი - 24სთ
 
რეგისტრაციისთვის დაუკავშირდით მანანა იაშვილს :
manana.iashvili@institutfrancais.ge
ან 2 92 28 55 / 2 93 44 58.