კალენდარი

საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტში 2019-2020 სასწავლო წელი ახლოვდება!

საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტში 2019-2020 სასწავლო წელი ახლოვდება!

ჯგუფური მეცადინეობები იწყება 2019 წლის 16 სექტემბრიდან !

კურსების დეტალები იხილეთ ბმულზე : https://institutfrancais.ge/ka/courses