კალენდარი

საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტში 2019-2020 სასწავლო წელი ახლოვდება!

საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტში 2019-2020 სასწავლო წელი ახლოვდება!

ახალი სასწავლო წლისთვის რეგისტრაცია იწყება 21 აგვისტოს !

ჯგუფური მეცადინეობები იწყება 2019 წლის 16 სექტემბრიდან !