კალენდარი

თავისუფალი უნივერსიტეტი | 2018-03-26 15h

საქართველო საფრანგეთში

თავისუფალი უნივერსიტეტის სტედენტების პერფორმანსი
ფრანგულ ენაზე

ორშაბათი, 26 მარტი 15 საათზე

თავისუფალი უნივერსიტეტი
დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ

დასწრება თავისუფალია