კალენდარი

საგამომცემლო დახმარების პროგრამის კონკურსი 2020-2

დაიწყო საბუთების მიღება ფრანგული ინსტიტუტის საგამომცემლო დახმარების პროგრამაში მონაწილეობისთვის, 
რომელიც ითვალისწინებს საავტორო უფლებების გადახდას 2020 წელს. 

საბუთების მიღების ბოლო დღეა 2020 წლის 1 ივლისი.

მეტი ინფორმაცია