კალენდარი

საგამომცემლო დახმარების პროგრამის კონკურსი 2018

დაიწყო საბუთების მიღება ფრანგული ინსტიტუტის საგამომცემლო დახმარების პროგრამაში მონაწილეობისთვის 2018 წელს.
პროგრამა ითვალისწინებს საგამომცემლო/თარგმანის ხარჯებში თანამონაწილეობას და საავტორო უფლებების გადახდას. 
საგამომცემლო/თარგმანის ხარჯებში თანამონაწილეობისთვის საბუთების მიღების ბოლო დღეა 2017 წლის 10 ნოემბერი.

მეტი ინფორმაცია