კალენდარი

რეგისტრაცია TEF-ის 2020 წლის ნოემბრის სესიაზე

TEF-ის (ფრანგული ენის ცოდნის შეფასების ტესტი) შემდეგი სესია გაიმართება 2020 წლის ნოემბერში შემდეგი განრიგით:

TEF Canada / TEF Naturalisation: 2020 წლის 10 ნოემბერი
გამოცდა ჩატარდება ელექტრონული ფორმატით.
გამოცდაზე ჩაწერა ონლაინ: 2020 წლის 28 ოქტომბრის ჩათვლით.
გამოცდები ჩატარდება საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტში.

დაწვრილებითი ინფორმაცია და კანდიდატის დოსიე: