კალენდარი

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი | 2019-09-26 10h30 - 18:30

რეგისტრაცია TEF-ის 2019 წლის ოქტომბრის სესიაზე

TEF-ის (ფრანგული ენის ცოდნის შეფასების ტესტი) შემდეგი სესია გაიმართება 2019 წლის ოქტომბერში შემდეგი განრიგით:

TEF / TEF Canada / TEF Naturalisation : 2019 წლის 9 ოქტომბერს
გამოცდა ჩატარდება ელექტრონული ფორმატით.
გამოცდაზე ჩაწერა: 2019 წლის 30 სექტემბერს 18სთ30წთ-მდე. 
გამოცდები ჩატარდება საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტში.

დაწვრილებითი ინფორმაცია და კანდიდატის დოსიე: