კალენდარი

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი | 2018-01-12 10h30 - 18:30

რეგისტრაცია TEF-ის 2018 წლის თებერვლის სესიაზე

TEF-ის (ფრანგული ენის ცოდნის შეფასების ტესტი) შემდეგი სესია გაიმართება 2018 წლის 5 თებერვალს. 
რეგისტრაცია შესაძლებელია 2018 წლის 12 იანვრის ჩათვლით. სამუშაო საათები: 10:30-დან 18:30-მდე. 
ყურადღება! საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი დაკეტილია 2017 წლის 29 იანვრიდან 2018 წლის 8 იანვრამდე.

დაწვრილებითი ინფორმაცია და კანდიდატის დოსიე: