კალენდარი

ფრანგული ინსტიტუტი | 2018-11-16 10h30 - 18:30

რეგისტრაცია TEF-ის 2018 წლის დეკემბრის სესიაზე

TEF-ის (ფრანგული ენის ცოდნის შეფასების ტესტი) შემდეგი სესია გაიმართება 2018 წლის დეკემბერში შემდეგი განრიგით:

TEF : 2018 წლის 7 დეკემბერს
TEF Canada : 2018 წლის 7 დეკემბერს
TEF Naturalisation : 2018 წლის 10 დეკემბერს
გამოცდა ჩატარდება ელექტრონული ფორმატით.
გამოცდაზე ჩაწერა: 2018 წლის 22 ნოემბრის 18სთ30წთ-მდე. 
გამოცდები ჩატარდება საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტში.

დაწვრილებითი ინფორმაცია და კანდიდატის დოსიე: