კალენდარი

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი | 2017-09-01 10h30 - 18:30

რეგისტრაცია TEF-ის 2017 წლის სექტემბრის სესიაზე

TEF-ის (ფრანგული ენის ცოდნის შეფასების ტესტი) შემდეგი სესია გაიმართება 2017 წლის 25 სექტემბერს. 
რეგისტრაცია შესაძლებელია 2017 წლის 1 სექტემბრის ჩათვლით. სამუშაო საათები: 10:30-დან 18:30-მდე. 

დაწვრილებითი ინფორმაცია და კანდიდატის დოსიე: