კალენდარი

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი | 2017-03-10 10h00 - 18:30

რეგისტრაცია TEF-ის 2017 წლის აპრილის სესიაზე

TEF-ის (ფრანგული ენის ცოდნის შეფასების ტესტი) შემდეგი სესია გაიმართება 2017 წლის 10 აპრილს. 
რეგისტრაციის ვადებია 2017 წლის 20 თებერვალი - 10 მარტი 10:00-დან 18:30-მდე

დაწვრილებითი ინფორმაცია და კანდიდატის დოსიე: