კალენდარი

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი | 2018-05-11 10h30 - 18:30

რეგისტრაცია DELF/DALF-ის გამოცდების 2018 წლის ივნისის სესიაზე

DELF/DALF-ის გამოცდების ზაფხულის სესია გაიმართება 2018 წლის 4-12 ივნისს.

A1 - 4 ივნისი
A2 - 5 ივნისი
B1 - 6 ივნისი (Junior) და 7 ივნისი (Tout public)
B2 - 8 ივნისი (Junior) და 9 ივნისი (Tout public)
C1 - 11 ივნისი
C2 - 12 ივნისი

ჩაწერა:

DELF Junior: 10-27 აპრილი 2018
DELF/DALF Tout Public: 23 აპრილი - 11 მაისი 2018

 

დაწვრილებითი ინფორმაცია და კანდიდატის დოსიე: