კალენდარი

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი | 2017-10-31 10h30 - 18:30

რეგისტრაცია DELF/DALF-ის გამოცდების 2017 წლის ნოემბრის სესიაზე

DELF/DALF-ის გამოცდების შემოდგომის სესია გაიმართება 2017 წლის 20-28 ნოემბერს.

- რეგისტრაცია DELF Junior-ზე : 2- 20 ოქტომბერი 2017

რეგისტრაცია DELF/DALF Tout public-ზე : 16-31 ოქტომბერი 2017

 

დაწვრილებითი ინფორმაცია და კანდიდატის დოსიე: