კალენდარი

ფრანგული ინსტიტუტი | 2016-10-28 10h30 - 18:30

რეგისტრაცია DELF/DALF-ის გამოცდების 2016 წლის ნოემბრის სესიაზე

DELF/DALF-ის გამოცდების შემოდგომის სესია გაიმართება 2016 წლის 14-19 ნოემბერს. 

- რეგისტრაცია DELF Junior-ზე : 3-17 ოქტომბერი 2016

რეგისტრაცია DELF/DALF Tout public-ზე : 17-28 ოქტომბერი 2016

 

დაწვრილებითი ინფორმაცია და კანდიდატის დოსიე: