კალენდარი

პროგრამის i-Portunus ფარგლებში აპლიკაციების მიღება გამოცხადდა!

ფრანგული ინსტიტუტი და მისი ევროპული პარტნიორები, გოეთეს ინსტიტუტი (ბელგია) და იზოლიაცია (უკრაინა) იწყებენ i-Portunus- ის საპილოტე პროექტის მე -2 გამოშვებას, ხელოვანებისა და კულტურის პროფესიონალების მობილობისთვის ევროპაში. 

i-Portunus არის პროექტი, რომელიც თანადაფინანსებულია ევროკავშირისა და შემოქმედებითი ევროპის პროგრამის მიერ. 

პროექტმა შესაძლებლობა უნდა მისცეს და ხელი შეუწყოს ხელოვანებისა და კულტურის პროფესიონალების 200-მდე მობილობას შემოქმედებით ევროპის პროგრამაში გაერთიანებულ ყველა ქვეყანში, ხანგრძლივობით 7-დან 60 დღემდე. 

ამჟამად მიმდინარეობს განაცხადების მიღება შემდეგი მიმართულებებით: 

მუსიკა (პირველი სესია) -  2021 წლის 28 თებერვლამდე;
ლიტერატურული თარგმანი - 2021 წლის 28 თებერვლამდე;
არქიტექტურა - 2021 წლის 14 მარტამდე. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ მიმაგრებული ფაილები: Presentation_FR_i-Portunus.pdf და Presentation_EN_i-Portunus.pdf.