კალენდარი

პირველი ქართულ-ფრანგული ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა საქართველოში

აბიტურიენტთა და პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

ფრანგული უნივერსიტეტი ,,პარიზი 8’’ და თსუ გთავაზობთ ერთობლივ საბაკალავრო პროგრამას ,,კომპიუტერული მეცნიერება’’. კურსდამთვარებულებს  მიენიჭებათ  როგორც თსუ-ს ბაკალავრის აგრეთვე უნივერსიტეტ ,,პარიზი 8’’-ს ლისანსის აკადემიური ხარისხი.

ინფორმატიკის ორმაგი  პროგრამა  ითვალისწინებს  ერთ სავალდებულო სემესტრს ფრანგულ უნივერსიტეტში.

  • მიღება: ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ან მობილობით
  • სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა მაგისტრატურაზე საფრანგეთსა და ევროპის ნებიესმიერ ქვეყანაში!
  • სწავლის საფასური - მხოლოდ 2250 ლარი,  ისევე როგორც სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებზე ქართულ  საჯარო უნივერსიტეტებში.
  • დასაქმების 100 % მაჩვენებელი
დამატებითი ინფორმაცია :+995 32 2300196
http://www.ffi.tsu.ge/