კალენდარი

პედაგოგიური ტრენინგი : ვასწავლოთ სახელმძღვანელოთი ''Amis et compagnie''

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გადაწყვეტილების შესაბამისად, საქართველოს სასკოლო დაწესებულებებში მოსწავლეები ფრანგული ენის შესწავლას ამიერიდან განაგრძობენ სახელმძღვანელოთი « Amis et compagnie », რომელიც შექმნილია ფრანგული გამომცემლობის CLE International მიერ.
ახალი სახელმძღვანელოების მე-5, მე-6, მე-7 და მე-8 კლასებში დანერგვა შესაძლებელი გახდა გამომცემლობა "ზებრა გრუპის" დახმარებით. 

« Amis et compagnie » ეს არის სახელმძღვანელო, რომელიც განკუთვნილია დიდი ბავშვებისა და მოზარდებისთვის. მისი პედაგოგიური მიდგომა დამყარებულია ფრანგული ენის შემსწავლელთა ზეპირი და წერითი კომუნიკაციის განვითარებაზე. 

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი, ლინგვისტური და საგანმანათლებლო პროექტების ფარგლებში და საქართველოს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმის შესაბამისად, ფრანგული ენის პედაგოგებს სთავაზობს ტრენინგებს თემაზე: 

« ვასწავლოთ ფრანგული ენა სახელმძღვანელოთი  Amis et compagnie ». 


პედაგოგიური ტრენინგების მიზანია, ფრანგული ენის პედაგოგებს მისცეს პრაქტიკული რჩევები ფრანგული ენის სახელმძღვანელოს « Amis et compagnie » სწავლის პროცესში გამოყენებისთვის.

ტრენინგის პროცესში მოხდება საკითხის მიმოხილვა, ანალიზი და ჩატარდება პრაქტიკული სამუშაოები, რაც ხელს შეუწყობს პედაგოგებს შესაბამისი საკლასო აქტივობების შექმნაში.

ტრენინგები ჩატარდება ონლაინ, პლატფორმა Zoom-ის გამოყენებით, შემდეგი განრიგით(2 ტრენინგ-მოდული) :

მოდული1 (2 საათი) :
- სახელმძღვანელოს ზოგადი პრეზენტაცია
- ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან შესაბამისობა
- სახელმძღვანელოს შინაარსის განაწილება სასწავლო წელზე
- მასწავლებლის მეგზურის მნიშვნელობა

მოდული2 (2 საათი) :
- სახელმძღვანელოს გამოყენება
- პრაქტიკული აქტივობები და ანალიზი

ტუტორიალი ტრენინგ მოდულებს შორის (1 საათი)
ტუტორიალი ტრენინგების დასრულების შემდეგ (2 საათი)

 
წინასწარ ჩაწერა სავალდებულოა.


ჯგუფი 1
(15 მონაწილეშევსებულია

მოდული 1: 19 დეკემბერი 2020, 11:00-13:00
მოდული 2: 23 დეკემბერი 2020, 17:00-19:00
რეგისტრაციისთვის შეავსეთ ონლაინ ფორმულარი

ჯგუფი 2 (15 მონაწილეშევსებულია
მოდული 1: 19 დეკემბერი 2020, 14:00-16:00
მოდული 2: 24 დეკემბერი 2020, 17:00-19:00
რეგისტრაციისთვის შეავსეთ ონლაინ ფორმულარი

ჯგუფი (15 მონაწილეშევსებულია

მოდული 1: 19 დეკემბერი 2020, 17:00-19:00
მოდული 2: 25 დეკემბერი 2020, 17:00-19:00
რეგისტრაციისთვის შეავსეთ ონალინ ფორმულარი

ჯგუფი 4 (15 მონაწილეშევსებულია

მოდული 1: 21 დეკემბერი 2020, 17:00-19:00
მოდული 2: 26 დეკემბერი 2020, 11:00-13:00
რეგისტრაციისთვის შეავსეთ ონლაინ ფორმულარი

ჯგუფი 5 (15 მონაწილეშევსებულია

მოდული 1: 22 დეკემბერი 2020, 17:00-19:00
მოდული 2: 26 დეკემბერი 2020, 14:00-16:00
რეგისტრაციისთვის შეავსეთ ონლაინ ფორმულარი

ჯგუფი (15 მონაწილე) შევსებულია

მოდული 1: 26 დეკემბერი 2020, 17:00-19:00
მოდული 2: 29 დეკემბერი 2020, 17:00-19:00
რეგისტრაციისთვის შეავსეთ ონლაინ ფორმულარი 


ჯგუფი 
(15 მონაწილე) შევსებულია

მოდული 1: 8 თებერვალი 2021, 17:00-19:00
მოდული 2: 11 თებერვალი 2021, 17:00-19:00
რეგისტრაციისთვის შეავსეთ ონლაინ ფორმულარი 

ჯგუფი (15 მონაწილე) შევსებულია

მოდული 1: 16 თებერვალი 2021, 17:00-19:00
მოდული 2: 19 თებერვალი 2021, 17:00-19:00
რეგისტრაციისთვის შეავსეთ ონლაინ ფორმულარი