კალენდარი

ფრანგული ინსტიტუტი | 2017-03-11 15:00

პაპიე მაშე სახელოსნო

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი იწვევს ბავშვებს 7-დან 12 წლამდე სახელოვნებო აქტივობებზე ფრანკოფონის თვის ფარგლებში, რაც მათ დაეხმარება წარმოსახვისა და კრეატიულობის უნარების განვითარებაში. და, ეს ყველაფერი, ფრანგულად.

განკუთვნილია ბავშვებისთვის ფრანგული ენის ყველა დონეზე.

11 მარტს 15სთ-ზე
მისამართი: საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი, დავით აღმაშენებლის გამზ. 75