კალენდარი

ბაქსთეიჯ76 | 2019-04-07 20 სთ

მუსიკალური ჯგუფების La Courbe Flottante (საქართველო) და Serafine (საფრანგეთი) კონცერტი

ბაქსთეიჯ76 გიწვევთ გაატაროთ განსაკუთრებული კვირა დღე მუსიკალურ ჯგუფებთან la Courbe Flottante (საქართველო) და Serafine (საფრანგეთი) ერთად 2019 წლის 7 აპრილს, 20 საათზე.