კალენდარი

მთარგმნელის სტიპენდია

მიმდინარეობს საბუთების მიღება საფრანგეთის წიგნის ეროვნული ცენტრის მიერ მთარგმნელებისთვის დაწესებული სტიპენდიის მოსაპოვებლად. 

საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 1 თებერვალი.

გაეცანით კონკურსში მონაწილეობის პირობებს.