კალენდარი

მსოფლიო კინოფაბრიკის კონკურსი

#Cinéma კონკურსი ფრანგული ინსტიტუტის 2020 წლის კინოფაბრიკაში მონაწილეობის მისაღებად ! კინოფაბრიკა წარმოადგენს პროგრამას, რომელიც შეიქმნა ფრანგული ინსტიტუტის მიერ France Médias Monde-თან, Sacem-თან, ფრანკოფონისს საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობითა და Orange Studio-ს მხარდაჭერით, საერთაშორისო ბაზარზე სამხრეთის ქვეყნების ახალგაზრდა კრეატორების დასახმარებლად.

ფრანგული ინსტიტუტის კინოფაბრიკა, ყოველწლიურად არჩევს პირველი და მეორე სრულმეტრაჟიანი ფილმების ათ პროექტს და ფესტივალის მსვლელობისას მათ პრივილეგირებულად წარუდგენს კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებს და, ამგვარად, ხელს უწყობს მათ განხორციელებას.

კონკურსისათვის განაცხადების მიღება დასრულდება 120-ე განაცხადის მიღების შემდეგ, არა უგვიანეს 2019 წლის ნოემბრისა.

➡️დამატებითი ინფორმაცია : http://bit.ly/2kbvO9f