კალენდარი

ლიტერატურული შეხვედრა - კითხვის ღამე 2020


კითხვის ღამის

მეოთხე სეზონთან დაკავშირებით

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკა წარმოგიდგენთ

მკითხველთა რჩეულ წიგნებს

ხუთშაბათს 16 იანვარს 18სთ30წთ-ზე

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკის მკითხველები წარმოადგენენ თავიან რჩეულ წიგნებს
და გაგვიზიარებენ თავიანთ შთაბეჭდილებებს, რათა სურვილი გაგვიჩინონ, თავადაც გავეცნოთ ამ ტექსტებს.