კალენდარი

კვლევითი სტიპენდიები

საფრანგეთის ევროპისა და საგარეო საქმეთა (MEAE) და უმაღლესი განათლების, კვლევებისა და ინოვაციების (MESRI) სამინისტროებმა შეიმუშავეს პროგრამა პოსტ-დოქტორანტი მკვლევარებისთვის, რომელთაც სურთ თავიანთი კვლევების განხორციელება საფრანგეთში დედამიწის მეცნიერებებში: კლიმატის ცვლილების მეცნიერება და მდგრადობა;
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ: https://www.campusfrance.org/en/make-our-planet-great-again-funding-programs