კალენდარი

ფრანგული ინსტიტუტი | 2019-03-31 19 სთ

კურსი ანგლოფონებისთვის

ანგლოფონი ხართ და გსურთ გაიღრმავოთ ცოდნა ქართულ ენაში.საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი გთავაზობთ თქვენს მოლოდინებსა და საჭიროებებთან ადაპტირებულ კურსს.

გთავაზობთ ქართული ენის კურსებს კომუნიკაციური მიდგომით, ენების სწავლების საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოსთან შესაბამისობაში.  
თქვენ სწრაფად ივითარებთ კომპეტენციებს წერასა და ზეპირმეტყველებაში, რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში მშვიდად ადაპტირების საშუალებას მოგცემთ.

  • ვარჯიში ოთხივე საკომუნიკაციო კომპეტენციაში (კითხვა, მოსმენა, წერა და საუბარი)
  • უცხოელთათვის შექმნილი სახელმძღვანელო
  • გამოცდილი ანგლოფონი მასწავლებელი

ყურადღება ! აღნიშნული კურსი განკუთვნილია იმ პირებისთვის, ვისაც უკვე აქვს ქართული ენის საბაზისო ცოდნა, როგორიცაა ანბანი, საბაზისო ზმნები (ყოფნა, ქონა, წასვლა...), თავის წარდგენის შესაძლებლობა...

შემდეგი კურსის დასაწყისი : 2019 წლის 15 მარტი (ანგლოფონებისთვის)

სიხშირე : 2x2 საათი კვირაში

სრულიხანგრძლივობა : 24 საათი, დაახლოებით თვენახევარი

ფასი : 220 ლარი - 24 საათი