კალენდარი

კონკურსი "ჩემი ნაშრომი 180 წამში"


თბილისის ციფრული ფრანკოფონიული კამპუსი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტი და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი აცხადებენ კონკურსს "ჩემი ნაშრომი 180 წამში"! კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ფრანგულენოვან დოქტორანტებსა და მაგისტრანტებს!

განაცხადები მიიღება 2021 წლის 18 ივნისის ჩათვლით.

საკონკურსო ფაილები უნდა გააგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: mt180-georgia@auf.org

დამატებითი ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე: https://bit.ly/3bCU3ES