კალენდარი

კონკურსები

გაეცანით ენების ევროპული დღის ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსებს, მიიღეთ მონაწილეობა და გახდით გამარჯვებულები!


ფოტოკონკურსი „ევროპა ჩემს გარშემო“ - https://fb.me/e/23lDRljhU
ციფრული ნამუშევრების კონკურსი - https://fb.me/e/2LpzeS4TT
ახალგაზრდა მწერლების კონკურსი - https://fb.me/e/1I3RFlEw4
საჯარო გამოსვლების კონკურსიhttps://fb.me/e/27GDL8VqLერთად აღვნიშნოთ ენების ევროპული დღე !

  • ენების ევროპული დღე ევროპის საბჭოსა და ევროპის კომისიის ინიციატივით 2001 წელს ევროპის კულტურული მრავალფეროვნებისა და მრავალენოვნების აღსანიშნავად დაწესდა.
  • ეს დღე ყოველწლიურად 26 სექტემბერს აღინიშნება და მისი მიზანია ევროპის საბჭოს 47 წევრ ქვეყანაში მცხოვრები 800 მილიონი ადამიანის წახალისება – ისწავლონ უფრო მეტი ენა ნებისმიერ ასაკში, სკოლასა თუ მის ფარგლებს გარეთ. ლინგვისტური მრავალფეროვნება კულტურათაშორისი თავისებურებების და ევროპის მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტია, ამდენად, ევროპის საბჭო ხელს უწყობს პლურილინგვიზმის პოპულარიზაციას მთელს ევროპაში.