კალენდარი

წიგნის სახლი ''ლიგამუსი'' | 2018-03-22 15h

კამიუ ანგაჟირებული მწერალი?

ჟაკ გოდიეს, ლიტერატურის პროფესორის, საჯარო ლექცია ფრანგულენოვანი მსმენელისთვის.

მისამართი: წიგნის სახლი ''ლიგამუსი'' - ილიას სახლემწიფო უნივერსიტეტი - ილია ჭავჭავაძის გამზ. 32

თავისუფალი დასწრება