კალენდარი

76b, av. Tchavtchavadzé | 2018-03-16 15h

ღია კარის დღე

პარასკევს, 16 მარტს, კავკასიის ფრანგული სკოლა ატარებს
ღია კარის დღეს 15-დან 18 საათამდე.

გელით!

ჭავჭავაძის გამზ. 76ბ - 0162 თბილისი 
ტელ.: 229 47 72 - secretariat@efc.ge
https://www.efc.edu.ge/