კალენდარი

სასტუმრო Holiday-Inn | 2016-04-17 12:00-18:00

განათლების გამოფენა


საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი და კამპუს ფრანსი მონაწილოებას იღებენ  გაცვლითი პროგრამებისა და სტიპენდიების შესახებ ვებგვერდის:  « Edu-Guide » (www.edu-guide.ge) მიერ ორგანიზებულ განათლების გამოფენაში. გელით ფრანგული ინსტიტუტის სტენდზე, რათა მოგაწოდოთ ამომწურავი ინფორმაცია სასტიპენდიო პროგრამებში, საფრანგეთის უნივერსიტეტებში ჩარიცხვისა და ზოგადად საფრანგეთში სწავლისა და სამუშაო მიზნებით გამგზავრების შესახებ.