კალენდარი

თავისუფალი უნივერსიტეტი | 2016-03-30 15h

გამოფენა და ფილმის ჩვენება თავისუფალ უნივერსიტეტში

თავისუფალი უნივერსიტეტი აწყობს სტუდენტების მიერ გადაღებული ფოტოების გამოფენას და დოკუმენტური ფილმის ჩვენებას ფრანკოფონიის თვის ფარგლებში.

საფრანგეთი საქართველოში
სტუდენტთა მიერ გადაღებული ფოტოების გამოფენა და დოკუმეტური ფილმის ჩვენება
ოთხშაბთი, 30 მარტი, 15სთ

თავისუფალი უნივერსიტეტი- დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13კმ
დასწრება თავისუფალია