კალენდარი

გამოცხადდა ნაშრომების მიღება: საფრანგეთის კულტურული დიპლომატიის ისტორია

სახელოვნებო ღონისძიებების ფრანგული ასოციაციის (AFAA) ასი წლის იუბილისა და ნაშრომების სამსახურის შექმნის ფარგლებში, ევროპისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ფრანგული ინსტიტუტის ორგანიზებით, უნივერსიტეტ la Sorbonne-Nouvelle / Paris 3 -თან თანამშრომლობით გაიმართება ღონისძიებების ციკლი, რომელიც მიეძღვნება საფრანგეთის კულტურული დიპლომატიის ისტორიის შესწავლას. ღონისძიებებს შორის 2022 წლის გაზაფხულზე დაგეგმილია სამეცნიერო კონფერენცია უნივერსიტეტ La Sorbonne- Nouvelle- ში, რომლის შესწავლის სფერო საზღვარგარეთ საფრანგეთის კულტურული ქსელის ისტორიასა და შემოქმედებას შეეხება და მოიცავს თანამშრომლობისა და კულტურული ღონისძიებების სამსახურებს, ფრანგულ ინსტიტუტებს და ალიანსებს. აქცენტი გაკეთდება საზოგადოებრივ პოლიტიკაზე, რაც საფუძვლად უდევს ამ ღონისძიებებს. კოლოქვიუმის შრომები გამოქვეყნდება.

პროცედურები :
სამეცნიერო შემოთავაზებები ფრანგულ ან ინგლისურ ენებზე (1000-დან 3000 სიმბოლომდე, სივრცეების ჩათვლით) სამეცნიერო კომიტეტს უნდა მიაწოდოთ 2020 წლის 4 დეკემბრამდე შემდეგ მისამართზე: HistDiplo2022@gmail.com. ავტორის Curriculum vitae- სთან ერთად.
სამეცნიერო საბჭოს მიერ შერჩეული განაცხადების ავტორებს ეცნობებათ 2020 წლის 20 დეკემბრამდე.

დამატებითი ინფორმაცია: https://calenda.org/790462
https://networks.hnet.org/.../call-papers-conference-%E2...