კალენდარი

თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი | 2017-05-10 20სთ-ზე

ფრანგული კინოკლუბი: გზავიე ჯიანოლის "მარგერიტი“ (2015)

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი და შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი წარმოგიდგენთ ფრანგულ კინოკლუბს ყოველი თვის მეორე და მეოთხე ოთხშაბათს.

10 მაისს ნაჩვენები იქნება გზავიე ჯიანოლის ფილმი "მარგერიტი“

სრული ინფორმაცია ფილმის შესახებ: http://institutfrancais.ge/ka/cinema/

დრო: 20 სთ
ადგილი: შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი, დავით აღმაშენებლის გამზ, 40