კალენდარი

თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი | 2016-09-28 20სთ

ფრანგული კინოკლუბი: არნო დესპლეშენის "ჩემი ახალგაზრდობის სამი მოგონება"

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი და შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი წარმოგიდგენთ ფრანგულ კინოკლუბს ყოველი თვის მეორე და მეოთხე ოთხშაბათს.

28 სექტემბერს ნაჩვენები იქნება არნო დესპლეშენის "ჩემი ახალგაზრდობის სამი მოგონება".
სრული ინფორმაცია ფილმის შესახებ: http://institutfrancais.ge/ka/cinema/sessions/chemi-axalgazrdobis-sami-mogoneba/

დრო: 20 სთ
ადგილი: შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი, დავით აღმაშენებლის გამზ, 40