კალენდარი

ბაქსთეიჯ76 | 2019-04-05 21 სთ

ფრანგული ჯგუფის Serafine კონცერტი

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი გიწვევთ ფრანგული ჯგუფის  Serafine კონცერტზე პარასკევს, 2019 წლის 5 აპრლის, 21 საათზე, 
ბარში ბაქსთეიჯ 76