კალენდარი

ESFAM ის 2016-2017 სასწავლო წლისთვის ჩაწერა დაიწყო

ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო რეგიონის ახალგაზრდა ფრანკოფონებს სთავაზობს მენეჯმენტის კურსის გავლას ბულგარეთის დედაქალაქ სოფიაში მდებარე ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის ფრანკოფონიის უმაღლეს სკოლაში (ESFAM).  

2016-2017 სასწავლო წლისთვის ჩაწერა უკვე დაიწყო. ESFAM-ის სასწავლო პროგრამები ხორციელდება საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ ფრანგულ და ბელგიურ უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით.
აღნიშნული პროგრამების პრეზენტაცია და ჩაწერის პროცედურების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ.ESFAM ის პროცედურების პრეზენტაცია

ჩაწერის პროცედურა