კალენდარი

ეიფელის ბრწყინვალების სტიპენდია - 2019

გამოცხადდა მიღება ეიფელის ბრწყინვალების სტიპენდიებზე- 2019 !

განაცხადების მიღება მიმდინარეობს 15 ოქტომბრიდან 11 იანვრის ჩათვლით.
ეიფელის ბრწყინვალების სტიპენდია მოიცავს სამაგისტრო (12-დან 36 თვემდე) და სადოქტრო სტიპენდიებს (მობილობა 12 თვის მანძილზე) შემდეგი მიმართულებით:

- სამართალი ;
- ეკონომიკა და მართვა ;
- პოლიტიკური მეცნიერებები ;
- საინჟინრო მეცნიერებები მაგისტრატურის საფეხურისათვის, 
დოქტორანტებისათვის (საინჟინრო მეცნიერებები, ზუსტი მეცნიერებები, მათემატიკა, ფიზიკა,   ნანო და ბიოტოქნოლოგიები, დედამიწის და გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებები, ქიმია და სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები, ინფორმაციიისა და კომუნიკაციის მეცნიერებები და ტექნოლოგიები;

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ფრანგულ და ინგლისურ ენაზე:

https://www.campusfrance.org/…/le-programme-de-bourses-d-ex…

https://www.campusfrance.org/…/2018-10/vademecum_eiffel_201…