კალენდარი

დისტანციური კურსი ზრდასრულებისთვის

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი ზრდასრულებს ახალ დისტანციურ კურსს სთავაზობს.

A2.1 დონის კურსი საშუალებას მოგცემთ გაიღრმავოთ ფრანგული ენის საბაზისო ცოდნა და განივითაროთ აზრის გადმოცემის წერილობითი და ზეპირი უნარები.
სადაც არ უნდა იყოთ, ნებისმიერი ადგილიდან თქვენ საშუალება გაქვთ შეისწავლოთ ფრანგული ენა საკუთარი რიტმით, თქვენი ლინგვისტური მიზნების მისაღწევად.