კალენდარი

DELF-DALF-ის დიპლომები

DELF-DALF-ის 2016 წლის ნოემბრის სესიის დიპლომები ჩამოვიდა. მათი გატანა შეგიძლიათ ფრანგული ინსტიტუტის მისაღებში. თან გქონდეთ პირადობის დამადასტურებელი საბუთი.