კალენდარი

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი | 2017-09-20 10h00 - 18:00

DELF-DALF-ის დიპლომები

DELF-DALF-ის 2017 წლის ივნისის სესიის დიპლომები ჩამოვიდა. მათი გატანა შეგიძლიათ ფრანგული ინსტიტუტის მისაღებში. თან გქონდეთ პირადობის დამადასტურებელი საბუთი.
მისამართი: თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ.75