კალენდარი

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი | 2019-11-13 10h30 - 18:30

DELF-DALF - 2019 წლის ივნისის სესიის დიპლომები

DELF-DALF-ის 2019 წლის ივნისის სესიის დიპლომები ჩამოვიდა. მათი გატანა შეგიძლიათ ფრანგული ინსტიტუტის მისაღებში. თან გქონდეთ პირადობის დამადასტურებელი საბუთი.
მისამართი: თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ.75